Wie zijn we?

Onze coöperatieve werd in 1926 opgericht op initiatief van de bouwwereld teneinde tegemoet te komen aan de vraag om de afhoudingen op factuur te vervangen door het opstellen van een akte van gemeenschappelijke borgstelling.

Onze specialisatie laat ons toe om op heden een totaal bedrag aan borgstellingen te beheren van méér dan 500 miljoen EURO, wat van ons ter zake één van de belangrijkste instellingen maakt.

Meer dan ooit dragen we 90 jaar ervaring mee, die ons toelaat optimaal ten dienste te staan van onze vennoten. Het verwerken en beheren van borgstellingen is onze activiteit, zodat onze medewerkers voor de volle 100% kunnen focussen op UW BORG IS ONZE ZORG.

Onze waarden

We houden vast aan de waarden die FIDERIS zo sterk maken

met grondige kennis van zaken - kleine en grote bedragen - binnen termijn behandelen en de relatie met onze vennoten met wederzijds respect onderhouden;

vermits we een coöperatieve zijn, gaan de winsten naar de vennoten, zodat de gestorte bijdragen quasi volledig terugvloeien naar onze leden;

de bedragen van de borgstellingen bij FIDERIS komen niet ten laste van de beschikbare kredietlijnen van onze leden bij hun bank;

de bedragen die de vennoten in het waarborgfonds inbrengen - en die hun eigendom blijven - worden vergoed aan zeer voordelige voorwaarden ten opzichte van de geldende rentes op de financiële markten.

Onze diensten

Het doel van onze vennootschap bestaat erin om borgstellingen toe te kennen in het kader van:

  • openbare en private werken, wet Breyne;
  • ruwbouw, afwerking speciale, technieken;
  • burgerlijke bouwkunde, wegeniswerken, milieutechnieken;
  • hoofdaannemers, onderaannemers.

Het hoofdzakelijk doel blijft de dienstverlening nog toegankelijker te maken dankzij de modernste communicatiemiddelen.