Onze simulator


Onze voorwaarden

FIDERIS DEELT DE WINSTEN MET HAAR VENNOTEN

Eenmalige aktekosten :

 • standaardakte : € 20
 • speciale akte : € 50

Bewaargeld :

 • enkel voor publieke akten of akten in het kader van de “Wet Breyne” : 0,2 % (met een minimum van € 10)

Deposito gedurende de looptijd van de borgstelling,
terugbetaalbaar na vrijgave borgtocht :

 • 1 % van het bedrag van de borgstelling als maatschappelijk aandeel
 • 10 % van het bedrag van de borgstelling als waarborgfonds

Jaarlijkse kosten voor de duur van de borgtocht

 • retributie 1% per jaar, betaalbaar per trimester (0,25%/ Trimester)
 • de retributies worden verdubbeld na 5 jaar

U ONTVANGT VAN ONS TERUG

Jaarlijkse vergoeding vennoten:

 • ristorno op de retributie : 95% (¹)
 • intrest op maatschappelijke aandelen : 0,50% (¹)
 • intrest op waarborgfonds : 0,50% (²)
 • er is geen ristorno op de verdubbeling van de retrubutie

(¹) De ristorno wordt verminderd met 15 punten voor garanties op eerste verzoek gesteld sinds 1/1/16; deze vergoedingen worden jaarlijks vastgesteld bij beslissing van de Algemene Vergadering
(²) deze vergoedingen worden jaarlijks vastgesteld bij beslissing van de Raad van Bestuur.